tirsdag 19. juli 2016

Sølvhammeren ~ Vera Henriksen


Sølvhammeren er Vera Henriksens debutroman fra 1961, som jeg nå har samlest med Hedda. Også Berit kastet seg på lesingen, til tross for at hun hadde lest trilogien før. Dette er første bok i trilogien om Sigrid fra Bjarkøy. Andre boken, Jærtegn, kom ut året etter og den siste, Helgenkongen, i 1963. Sigrid er søsteren til Tore Hund, en av de mest betydningsfulle høvdingene i Hålogaland. Han hadde en gård på Bjarkøy i dagens Troms fylke, og er omtalt fra ca. 1022-1030. Dette ble et noe langt innlegg så gjør deg klar for historietime!

Boken er delt inn i fem deler; Bjarkøy, Sigrid, Olve, Tore og Nesjar. Den starter med å beskrive femtenåringen Sigrid og broren Tore som mener at hun nå er klar til å gifte seg. Han har lovet henne til en eldre mann, Olve Grjotgardsson på Egge, en velstående gård og han er også venn av Ladejarlene. Etter at foreldrene døde har det vært harde år, og en ny konge var kommet til landet; Olav Tryggvason. Han hadde gitt bud om at folk skulle vende seg fra gudene sine og ta imot kristendommen, noe som skapte uro blant folk. Toressønnene, Tore Hund og Sigurd, hadde økt rikdommene etter faren, og Sigurd hadde "gjort et grunnrikt gifte med Sigrid Skjalgsdatter, søster av den mektige Erling Skjalgsson på Sola". Hild og mannen har styrt gården frem til Tore kunne overta, og de har også stått for oppdragelsen av Sigrid. Men Tore gir Sigrid medhold i det meste og hun blir både egenrådig og stolt.

Giftermålet ble avtalt, men når den kommende ektemannen seiler inn med to skip blir hun i tvil og løper sin vei. Olve løper etter, og jeg øyner at det kan bli et livlig ekteskap. Det blir i alle fall mange opp- og nedturer. På bryllupsnatten sier han frem strofer fra kvadet Skirnesmål, noe som mykner Sigrid og får henne til å gi seg hen til ham. "Da de seilte fra Bjarkøy tre dager senere, så hun seg nesten ikke tilbake."

I tidsrom strekker fortellingen seg fra året 1008 til slaget ved Nesjar i 1016. Vikingtiden regnes historisk sett fra angrepet på Lindisfarne i 793 til slaget ved Stamford Bridge i 1066. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn, men kvinnene hadde likevel en sterkere posisjon og større frihet enn det kvinner hadde andre steder i Europa på den tiden.

I sagaene møter vi sterke, stolte og uavhengige kvinner, mange av dem blir beskrevet som både viljesterke, manipulerende og kompromissløse. Det virker som de er blitt oppdratt til å være både selvbevisste og makthungrige. Samtidig ser vi at unge kvinner blir giftet bort for å bekrefte allianser mellom familier. Man skulle tro at de hadde fått en oppdragelse som la vekt på lydighet og selvoppofrelse. Det kan virke som det er et motsetningsforhold mellom disse to rollene som vikingkvinnene skulle passe inn i. Er dette to helt forskjellige rollemodeller? Eller kan det være at kjønnsrollene i vikingtida var mye mer komplekse enn man får inntrykk av gjennom det bildet som vanligvis tegnes av menneskene som levde for 1000 år siden?
- Marit Synnøve Vea, leder for Avaldsnesprosjektet (funnet HER)

Dette var interessant, fordi vikingkvinnene tradisjonelt sett har blitt fremstilt som husfruer hvor deres rolle har vært ansvar for hus og familie. Men som øverste ansvarlig for husholdet hadde hun mye makt, og symbolet på dette var overrekkelsen av nøkkelknippet. Mennene var ofte på reiser og da måtte hun også ta beslutninger som var mannens ansvarsområde. Kvinnene kunne også drive med andre ting, som å være prestinner og håndverkere, drive handel og være skalder.

Uansett; Sigrid kommer frem til Egge sammen med Olve, og hun får en angstfull forutfølelse som skal vise seg å stemme. For det første nekter Olves mor, Tora, å gi fra seg nøkkelknippet, og Sigrid oppdager at Olve har en frille. Det var ikke uvanlig at menn holdt seg med elskerinner, men Sigrid får en vondt tid når ektemannen tilbringer mye tid hos frillen og senere henter henne til gården. Da Sigrid føder en sønn innser Olve at det er kjærlighet han føler for Sigrid, og sender frillen bort. Sigrid får også utlevert nøkkelknippet av svigermoren som har sett hvilken to det er i henne. Selv om vekten av nøklene var tyngre enn hun hadde trodd, vokser hun inn i rollen som husfrue og overhode for husholdningen. Helt siden hun reiste fra Bjarkøy har hun hatt med seg en Torshammer av sølv som hun fikk av Hild. Den skulle gi beskyttelse og Sigrid har stor trøst av å ha den rundt halsen.

I ekteskapet lærer Olve og Sigrid mye om relasjoner, det å være åpen og meddelsom ovenfor hverandre, om følelser og egen og den andres styrke. Sigrid utvikler seg fra en egenrådig jente til en fornuftig og sikker kvinne, men det er mange kamper som skal kjempes underveis. Etterhvert begynner hun å kjenne en lykke; lykke over de tre barna, over å kjenne en fred i sinnet og over å ha en godt forhold til Olve.

Etterhvert som Olve viser henne verden skjønner hun at det er mange måter å leve på. For eksempel er det mye religion med i bildet ettersom dette var en brytningstid mellom norrøn og kristen tro. Samtidig som Olve er hovgode (en offerprest) og leder for blotene, begynner han og Sigrid å gå i kirken og Sigrid får undervisning av presten. Når Tore Hund kommer til Egge blir det meget snakk om tilstanden i riket. Jeg leste om Egge at det var et høvdingsete som inngår i en lang historisk utvikling der makt, samfunnsorganisasjon og nasjonsbygging inngår som helt sentrale begreper. Denne makten ble utfordret rundt år 1000 gjennom vikingkongenes krav om innordning under en rikskonge og under ett rikskongedømme. Dette førte til konflikter, og høvdingen på Egge var en av de sentrale personene i denne striden. Som leder av de religiøse samlingene på Mære var han bindeleddet mellom menneskene og den norrøne gudeverden. Han kunne ikke la seg diktere av tronearvinger som hevdet å ha sin kongsrett av en helt annen gud enn den høvdingen selv var representant for.

Når Olav Haraldsson (også kjent som Olav Digre og Olav den hellige) kommer til Trondheimen sverger bøndene troskap til ham som konge. Det er Einar Tambarskjelve, som også stod i opposisjon til kongen, som sendte bud om dette. Olav Haraldsson vil samle riket under en konge og innføre kristendommen. Svein jarl samlet en flåte og sammen med Tore Hund og Olve reiser de for å kjempe mot kongen. Det ble et slag ved Nesjar palmesøndag 1016, men kongens flåte var større og vant. I slaget seiret Olav Haraldsson og tok et viktig sted i prosessen mot kristningen og samlingen av Norge. Etter dette ønsker Tore å sverge troskap til kongen, noe som fører til uvennskap mellom ham og Olve. Da han reiser gir Sigrid Torshammeren til Tore for at den skal verne ham. Han sier: "Glem aldri [...] at ættebåndet er sterkere enn alle andre bånd. Og jeg skal ikke glemme det, heller, om den dag kommer da sønnene dine trenger meg" (s. 246).

Henriksen har uttalt at hun ønsket å skrive om Olav Haraldsson fra et negativt perspektiv, og leitet etter den som hadde størst grunn til å hate ham. Wikipedia sier at "Sølvhammeren gir et annet bilde av Tore Hund enn det de fleste kjenner. Her ser man ikke en niding, men en mann som gjorde det han mente var rett." Og det stemmer, men jeg synes det er så flott at noen skriver historien til kvinnene som knapt ble nevnt i sagaene.


Gamle Moster kirke, en av de eldste kirkene i landet.

Kongesteinen, hvor Olav Tryggvason stod og talte til folket.

Statue av Tora Mosterstong 

Krossen på Vetahaugen

Det passet egentlig fint at jeg hadde en tur til Bømlo og Moster Amfi i forrige uke. I vikingtiden var sjøfart svært viktig, og vestlandet var i sentrum av landet. Bømlo lå midt i dette området, og tre av de store vikingkongene i norsk historie er knyttet til den tidligste misjonshistorien og til Moster; Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. 

Det mest artige med lesingen av Sølvhammeren er det historiske aspektet, det var virkelig interessant og jeg synes Vera Henriksen har klart å beskrive en troverdig bakteppe for de historiske begivenhetene som skjedde den gangen for så lenge siden. Jeg kommer derimot ikke utenom Sigrid Undset. Henriksen har uttalt at hun ikke leste Undsets middelalderromaner før etter at Sølvhammeren var ferdig skrevet. "Selv mener jeg at vi er svært forskjellige forfattere - blant annet fordi hun skriver om høymiddelalderen, en temmelig stabil periode, mens jeg særlig interesserer meg for menneskers reaksjoner i historiske brytningstider, da de blir stilt ovenfor motstridende krefter og oppfatninger." Sølvhammeren kan ikke sammenlignes med Sigrid Undset sine middelalderromaner sånn uten videre, eller om den skal det så vil jeg si at Undset har en mye større litterær tyngde. Språket i Sølvhammeren er enkelt, og som leser får man ikke ordentlig innblikk i karakterene slik som hos Undset. Det var noe jeg savnet da jeg leste denne boken, Undset ble for ever en av mine yndlingsforfattere da jeg leste bøkene om Kristin Lavransdatter, som forøvrig førte til at jeg leste hele hennes forfatterskap. Men for all del, det er virkelig interessant lesing og som sagt har det gitt meg en oppfriskning i landets historie. Nettopp derfor anbefaler jeg boken, og det skal bli spennende å lese videre om Sigrid sammen med Hedda

Vera Henriksen (født Vera-Margrethe Roscher Lund, 1927-2016) var en norsk forfatter som skrev mange bøker med handling fra middelalderen og andre historiske perioder. Flere av bøkene hennes omhandler den problematiske overgangen fra norrøn mytologi til kristendom. Sigrid-trilogien fikk stor suksess da den kom ut. 

Sølvhammeren av Vera Henriksen
Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S, 1973
Utgitt første gang: 1961
Norsk, bokmål
254 sider
Innbundet, gave

12 kommentarer:

 1. God, grundig og reflektert omtale av ei bok som eg har lest mange gonger og som har betydd mykje for meg. Som eg har skrive i ein kommentar inne hos Hedda: Eg ynskjer å slå meg med fordi eg akkurat no les trilogien på nytt, no i lydbokformat. Omtalen min kjem som eit samleinnlegg i løpet av neste veke.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk så mye, og så fint at du blir med på samlesingen! Ser frem til å lese innlegget ditt om trilogien :)

   Slett
 2. Takk for historievandringen! Vikingetiden er utrolig spennende, og selv bor jeg faktisk midt mellom ruinene etter gamle langhus, vikingegraver og helleristninger. Alt i særdeles kort gåavstand fra huset. Såpass kort, at en vikingegrav akkurat i disse dager står på det kommunale kartet. Vi vil bygge naust, men nausttomta er like nedenfor en vikingegrav. Nå skal kommunen legge gangsti mellom vikingegraven og nausttomten vår, så vi er i full "dialog" (legg i det hva du vil ;) med kommunen her. Ikke lett å flytte på en stein fra vikingetiden gitt! Når det er sagt, så gav du meg puffet til å vurdere Kristin Lavransdatter igjen. Nei, jeg har ennå ikke lest bøkene. Det er en skam. Til høsten, kanskje?
  Sølvhammeren kommer nok ikke på leseplanen min før etter Undset. Såpass har jeg bestemt meg for, men trilogien dere er i ferd med å lese dere gjennom virker spennende. Jeg får krysse fingrene for flere grundige omtaler som denne, så slipper jeg kanskje unna bøkene til slutt ;)

  SvarSlett
  Svar
  1. Så fint at du synes historien var interessant! Ja, det er en spennende tid :) Håper virkelig dere får bygget naustet, og at kommunen ordner med vikinggraven. Du MÅ lese Kristin Lavransdatter! Det er fantastisk litteratur som i alle fall jeg har svært høyt på favorittlisten :)

   Slett
 3. Denne har jeg lest ja, minst to ganger, hele trilogien. Men det er lenge siden.
  Den "sammenligningen" du gjør ad. skrivestil og dybde med Sigrid Unsets bøker er interessant. Kristin-bøkene har jeg lest mange ganger, nettopp fordi de har den dybden de har. Jeg var ung da jeg leste Sølvhammeren, og lurer på hvordan jeg ville opplevd den nå som voksen pluss.
  Kan ellers nevne at Egge er et sted i Nord-Trøndelag. Flere av stedene i bøkene er kjent for meg, jeg er trønder (sørtrønder da).
  Kan ellers anbefale andre bøker av Vera Henriksen. Hun har en serie fra Gulbrandsdalen, husker ikke alle titlene, Trollsteinen tror jeg er den første.
  Kunne ikke dy meg for å kommentere, siden også denne boken er en av mine gode leseropplevelser som ung.

  SvarSlett
  Svar
  1. Så fint at du synes sammenligningen er interessant! Håper du leser trilogien om Sigrid igjen, det kan godt tenkes at du ser annerledes på den nå :) Takk for tips om andre bøker av Vera Henriksen, jeg skal sjekke dem ut og sette dem på leselisten :)

   Slett
  2. Serien frå Gudbrandsdalen (nærare bestemt Lom og Bøverdalen) er veldig bra, eg las dei eit par gonger for mange år sidan og har planar om å lesa dei på nytt. Handlinga er her lagt til middelalderen og ei anna viktig brytningstid; reformasjonen. Titlane på bøkene er Trollsteinen, Pilgrimsferd, Blåbreen, Staupet og Skjærsild.

   Slett
  3. Høres ut som interessant lesing, Berit! Vi kan kanskje lese denne serien sammen, det er alltid gøy å få flere perspektiver og innfallsvinkler :)

   Slett
 4. Dette var en solid og flott omtale, Birthe! Det aner meg at Henriksen har vakt interesse for gammel norsk historie... Moro! Der er det utrolig mye fascinerende, og Henriksen bruker det godt. Tror hun studerte mer i USA enn hun sa. Syns særlig det er fint måten hun kombinerer hedendom og kristendom på - hun får virkelig fram det gode ved begge, det dårlige ved begge, folks ambivalens og følelse av å skulle gjøre alle guder til lags. Det må ha vært ei kaotisk og frustrerende tid, hvor folks fundament blir utfordra, skjøvet på. Ikke rart det blir konflikter.

  Jeg er i gang med bok to, og må si at Henriksen allerede nå legger lista litt høyere. Det er bra! God helg:)

  SvarSlett
  Svar
  1. Beklager sent svar! Takk for hyggelig kommentar, Hedda :)
   Ja, det er både spennende og interessant med gammel norsk historie, jeg må si jeg liker denne trilogien godt! Hun får godt frem hvordan det må ha vært å leve i en brytningstid som denne, hvor vanskelig og frustrerende folk må ha følt det. Enig med deg i at Henriksen viser utvikling fra bok en til to. Nå er jeg spent på den siste :)

   Slett
 5. Så kjekt at du har lest og skrevet om denne boken. Jeg er inni et vikingtiden-tema for tiden, og kommer til å hive meg over boken når jeg kommer hjem. Var på Mostraspelet i 2009, så det var kjekt å se bilde av kirken (Vi fikk lov å slå opp telt på kirkebakken...) I sommer har vi vært på Vikingmuseum og jeg håper å stoppe i Stiklestad når vi kjører hjem fra Snåsa om noen dager. Super omtale Birthe, og fortsatt god sommer!

  SvarSlett
  Svar
  1. Vikingtiden er spennende, og jeg kan godt tenke meg å lese mer fra denne tiden. Fikk dere anledning til å stoppe i Stiklestad?

   Slett